header
header

تاریخچه دانشگاه

روند ایجاد نهاد های تحصیلات عالی خصوصی در این کشور به اساس ماده ۴۶ قانون اساسی یک امر مهم، ضروری وحیاتی بود تا متقاضیان تحصیل بتوانند از نمت ارزشمند تحصیل برخور دار گردند.
روی همین نیاز مندی ها نهاد های خصوصی از مدت کوتاه که اضافه تر از ۸ سال نمی شود در این راستا در اکثر ولایات افغانستان با کسب جواز از وزارت محترم تحصیلات عای توانستد کمک شایانی را در عرصه تحصیل انجام بدهند.

این موسسه در ۲۹جوزای سال ۱۳۹۲ جواز رسمی یک پوهنحی را ازوزارت محترمتحصیلات عالی دریافت نمود
که بعد از بدست آوردن سند رسمی آن کار وفعالیت آن بصورت منظم وسیستماتیک آغاز گردید.
ودر ۲۷جوزای سال ۱۳۹۳ تائیدی دانشکده اقتصاد را از وزارت محترم تحصیلات عالی دریافت نمود.

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به موسسه تحصیلات عالی خانه دانش می باشد. طراحی شده توسط: خدمات نرم افزاری افغانستان فورکس

http://www.20script.ir